Համազգային երկրորդ հռչակագրին ընդառաջ

Վերջերս պաշտօնապէս յայտարարւեց, եւ միաժամանակ «Ալիք»-ն եւս արձագանգեց, որ Հայաստանում կեանքի է կոչւել կառավարական յանձնաժողով` 2018 թւականին Հայաստանի Անկախ ու…

26-28 Յունիս, 1993. Մարտակերտի ազատագրումը եւ Արցախեան հերոսամարտի վերջնական յաղթանակի փուլը

Յու­նիս 28ի այս օ­րը, 24 տա­րի ա­ռաջ, Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տը թե­ւա­կո­խեց վերջ­նա­կան յաղ­թա­նա­կի իր փու­լը, երբ ­Յու­նիս 26ին Լ.Ղ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կին ձեռ­նար­կած՝ ­Մար­տա­կեր­տի ուղ­ղու­թեամբ վճռա­կան գրո­հը յաղ­թա­նա­կով պսա­կո­ւե­ցաւ եւ գլխա­կո­րոյս փա­խուս­տի մատ­նեց ատր­պէյ­ճա­նա­կան զօր­քը։ Ե­թէ 8-9 ­Մա­յիս 1992ին ­Շու­շիի ա­զա­տագ­րու­մով Ար­ցա­խեան պայ­քա­րը սկիզ­բը դրաւ Հա­յաս­տա­նի հետ ­Լա­չի­նի անց­քով ի­րո­ղա­կան վե­րա­միաց­ման իր յաղ­թար­շա­ւին, ա­պա՝ 1993ի ­Յու­նիս 26-28ին, ­Մար­տա­կեր­տի ա­զա­տագ­րու­թեամբ, հա­մազ­գա­յին մեր ա­զա­տա­մար­տը թե­ւա­կո­խեց ամ­բողջ Ար­ցա­խը ատրպէյ­ճա­նա­կան բռնագ­րա­ւու­մէն ա­զա­տագ­րե­լու ռազ­մա­կան ընդ­հա­նուր յար­ձա­կո­ղա­կա­նի փու­լը։ 2 ­Յու­նիս 1993էն սկսեալ, Ար­ցա­խի ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան բա­նակն ու ա­զա­տա­մար­տիկ ջո­կատ­նե­րը բո­լոր ճա­կատ­նե­րուն վրայ ձեռ­նար­կե­ցին յար­ձա­կո­ղա­կան գոր­ծո­ղու­թեանց, որ­պէս­զի ատր­պէյ­ճա­նա­կան…

Համազգային երկրորդ հռչակագրին ընդառաջ

Վերջերս պաշտօնապէս յայտարարւեց, եւ միաժամանակ «Ալիք»-ն եւս արձագանգեց, որ Հայաստանում կեանքի է կոչւել կառավարական յանձնաժողով` 2018 թւականին Հայաստանի Անկախ ու Առաջին Հանրապետութեան հիմնադրութեան 100-ամեակը համազգային ու համապետական պատշաճ մակարդակով նշանաւորելու նպատակով: Այս ընդհանուր համատեքստում, Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարական թէ հասարակական հիմնարկ-կառոյցները 100-ամեայ պետականակերտման արժէքները վերաիմաստաւորելու-վերարժեւորելու որոշակի քայլեր են նախագծել, որոնցից վերջինը հանդիսացաւ Հայաստանի Անկախ ու Առաջին Հանրապետութեան հիմնադիր Արամ Մանուկեանի արձանի տեղադրումը Հանրապետութիւն հրապարակի հարեւանութեաբ: ….Անցնող ամսւայ Մայիսի 28-ի փառապանծ 99-րդ տարեդարձի առիթով «Ալիք»-ն իր խմբագրականում գերկարեւորել էր ինչպէս Հայոց պահանջատիրութեան 100-ամեակին ընդառաջ համազգային վերաբերմունքը, նոյնպէս եւ Հայոց անկախ…